Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1235024

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1235024

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1235024
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Huisvesting Arbeidsmigranten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties GroenLinks en Beter voor Dordt te betrekken bij de bespreking van de gewijzigde huisvestingsverordening (1217936).

Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 27 maart 2014 15:00
Besluit:

De raad besluit op verzoek van de fractie van GroenLinks dit stuk door te geleiden naar de Adviescommissie van Fysieke Leefomgeving.