Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1232459

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1232459

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1232459
Onderwerp Stand van zaken Jeugd en Gezondheid/Winterbrief
Ingekomen/gepubliceerd 06-03-2014 11:22:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 maart 2014 14:00
Besluit:

De raad bevraagt het college over de ontwikkelingen binnen de GR Gezondheid en Jeugd sinds de Winterbrief. Wethouder Wagemakers meldt dat er hard gewerkt wordt om de bedrijfsvoering op orde te krijgen maar dat de verwachting is dat de Jaarrekening 2013 met een tekort sluit. Hiervoor is reeds een reservering opgenomen. De wethouders Wagemakers en Van de Burgt bieden aan de fractievoorzitters informeel bij te praten op maandag 17 maart a.s. Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 2 april a.s. volgt een Lentebief met de exacte financële gegevens.