Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1230099

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1230099

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1230099
Onderwerp Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:13
Onderwerp Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 04-03-2014
Gerelateerde zaak 1162179
Agendacommissie 08-04-2014
Raad 22-04-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 15 oktober 2013 heeft uw college besloten om het collegevoorstel inzake het voornemen de zakelijke parkeervergunning te wijzigen vrij te geven voor inspraak (nr . SO/ 1083144). Dit besluit heeft van 30 oktober 2013 tot en met 11 december 2013 ter inzage gelegen en gedurende deze periode was er de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen. Het uitgangspunt van het voorstel is vereenvoudiging. Om dit te bereiken wordt aan u voorgesteld: - Invoeren van één 1e zakelijke parkeervergunning (i.p.v. 1e zakelijke onbeperkte parkeervergunning en 1e zakelijke beperkte parkeervergunning). - Invoeren van één 2e zakelijke parkeervergunning (i.p.v. 2e zakelijke beperkte parkeervergunning). - Verlenen van de zakelijke vergunning (1e en 2e) op kenteken en niet langer op bedrijfsnaam. - Onbeperkte geldigheid van de zakelijke vergunning (1e en 2e), dat wil zeggen van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 22:00 uur. - Verlaging van het tarief van de 1e zakelijke parkeervergunning van € 682,80 naar € 341,40 per jaar. - Verhoging van het tarief van de 2e zakelijke parkeervergunning van € 409,80 (met parkeerplaats op eigen terrein € 341,40) naar € 682,80 per jaar. Gelet op de publicaties, de juiste wijze van bekendmaking en inhoud vormen de zienswijzen die betrekking hebben op de bekendmaking van het voornemen om de zakelijke parkeervergunning te wijzigen naar onze mening geen belemmering om de zakelijke vergunning te wijzigen.
Gepubliceerd 08-04-2014