Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1230099

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1230099

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1230099
Onderwerp Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Samenvatting nota van zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3. Gemeentenieuws openbare bekendmakingen 30 oktober 2013 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Gemeentenieuws Dordrecht 13 november 2013 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1169600 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1162179 B&W besluit