Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1230099

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1230099

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1230099
Onderwerp Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2014.