Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1230008

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1230008

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1230008
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de 10e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2014 18:18:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de 10e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 04-03-2014
Gerelateerde zaak 1155041
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Elk jaar worden de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht (de organisatieverordening) geactualiseerd. In de regels staat de structuur en de taken van de gemeentelijke organisatieonderdelen beschreven. Het college is op grond van artikel 160, eerste lid onder c Gemeentewet bevoegd om de regels vast te stellen. De raad na vaststelling door het college wordt daarover geïnformeerd.
Gepubliceerd 09-04-2014