Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1229895

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1229895

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1229895
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Krispijn
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 04-03-2014
Gerelateerde zaak 1160700
Agendacommissie 08-04-2014
Adviescommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor Krispijn en op basis daarvan kan de procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het voorontwerp is gebaseerd op de eerder vastgestelde kaders "Oud Krispijn Vernieuwt" en "Woontypologie Nieuw Krispijn". In het plan wordt vooral uitgegaan van de huidige situatie en de mogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen. Dit geldt ook voor de thans nog braakliggende gronden. Op twee locaties wordt de bestemming "Maatschappelijk" gewijzigd in de bestemming "Wonen" en zullen de gronden door de gemeente worden aangeboden in het kader van Particulier Opdrachtgeverschap (PO), dan wel Klein Opdrachtgeverschap (KO).
Gepubliceerd 26-03-2014