Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1227262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1227262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1227262
Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid Holland: begrotingscirculaire 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2014 18:18:07
   
Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 22 april 2014 19:00
Besluit:

De auditcommissie besluit deze brief op de voorraadslijst te plaatsen. 

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 april 2014 20:15
Besluit:

Op voorstel van PvdA doorgeleiden naar de auditcommissie