Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1224971

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1224971

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1224971
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van €550.000,- om in de parkeerautomaten het 'pinnen zonder pincode' mogelijk te maken
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-02-2014 14:48:14
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van €550.000,- om in de parkeerautomaten het 'pinnen zonder pincode' mogelijk te maken
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Stehouwer, 078 770 4912
Datum B&W Besluit 25-02-2014
Gerelateerde zaak 1158557
Datum verzending 27-02-2014
Agendacommissie 04-03-2014
Adviescommissie nvt
Raad 11-03-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In juli 2013 is de Kadernota 2014 behandeld. Hierin was bij de EPV een voorstel opgenomen, waarin wij budget vroegen voor een vervangende betaalmogelijkheid voor het straatparkeren door het verdwijnen van de chipknip per 1 januari 2015. U heeft toen het voorstel niet behandeld en ons verzocht om met een apart voorstel te komen over dit onderwerp. Toen was nog niet duidelijk welke betaalmogelijkheid de chipknip zou vervangen. Bij zowel banken, overheidsinstanties, bedrijven e.d. bestaat nu een voorkeur voor het pinnen zonder pincode. Bij het pinnen zonder pincode betaalt de parkeerder het parkeerkaartje met de normale pinpas, maar hoeft geen pincode meer in te voeren en enkel de transactie te accorderen. In Dordrecht vindt momenteel circa 28% van betalingen bij parkeerautomaten op straat plaats via de chipknip. Medio mei 2013 hebben de banken bekend gemaakt dat per 1 januari 2015 niet langer met de chipknip kan worden betaald. Al de parkeerautomaten op straat moeten hierop voor 1 januari 2015 worden aangepast. Het merendeel van de gemeenten en steden willen ook voor 1 januari 2015 deze alternatieve betaalwijze implementeren in hun parkeerautomaten op straat. Om zeker op tijd te zijn om de girale betalingen (pas betalingen) te garanderen in onze parkeerautomaten op straat, is instemming met dit voorstel en het daarbij behorende budget vóór 1 april 2014 noodzakelijk. De leverancier van de Dordtse parkeerapparatuur kan ons dan garanderen dat in Dordrecht op tijd de chipknip uit de parkeerautomaten kan worden verwijderd en het pinnen zonder pincode worden ingebouwd. Voor het vervangen van de chipknip door het pinnen zonder pincode in alle parkeerautomaten op straat (200 stuks) bedragen de investeringskosten zo'n € 550.000,--.
Gepubliceerd 27-02-2014