Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1224947

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1224947

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1224947
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van €2.768.000 voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2014
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen krediet van €2.768.000 voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2014 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen krediet van €2.768.000 voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2014 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen krediet van €2.768.000 voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2014 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bodemsaneringsprogramma 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Uitvoering bodemsanering Dordrecht 2014 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 begrotingswijziging Uitvoering Bodemsaneringsplan 2014 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 begrotingswijziging Uitvoering Bodemsaneringsplan 2014 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1164577 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype BWbesluit 1159974 B&W besluit