Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1224938

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1224938

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1224938
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27-29"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-03-2014 11:22:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27-29"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 25-02-2014
Gerelateerde zaak 1156814
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De "1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29" geeft gevolg aan de uitspraak van de Raad van State d.d. 15 augustus 2012 over het bestemmingsplan "Historische Binnenstad". De inspraak- en overlegronde over het voorontwerp van deze herziening hebben plaatsgevonden. De ingekomen inspraakreactie geeft geen aanleiding om het plan bij te stellen. Wij hebben geen inhoudelijke overlegreacties ontvangen. Het ontwerp van deze herziening gaan wij ter inzage leggen.
Gepubliceerd 06-03-2014