Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1224931

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1224931

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1224931
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-03-2014 11:22:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 25-02-2014
Gerelateerde zaak 1156457
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Dubbeldam" op 23 april 2013 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college is verzocht de mogelijkheid van de bouw van één woning aan het Laantje van Middenhoeve te onderzoeken. De afgelopen periode is aan die opdracht gevolg gegeven en uw raad heeft op 17 december 2013 ingestemd met de uitkomsten en het college verzocht een herziening van het bestemmingsplan op te stellen om daarmee de bouw van de betreffende woning mogelijk te maken.
Gepubliceerd 06-03-2014