Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1222275

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1222275

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1222275
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beheerplan Stadswerven-zuid
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-02-2014 10:46:53
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beheerplan Stadswerven-zuid
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PA Bekkers, 770 4264
Datum B&W Besluit 04-02-2013
Gerelateerde zaak 1146592
Datum verzending 06-03-2014
Agendacommissie 08-04-2014
Adviescommissie 22-04-2014
Raad 13-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het voorstel over de bioscoop in Stadswerven het college opgedragen een beheerplan te maken. Dat plan is gereed in overleg met omwonenden verenigd in de "beheergroep Stadswerven-zuid" en wordt u bij deze aangeboden.
Gepubliceerd 27-02-2014