Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1220056

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1220056

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1220056
Onderwerp Vaststellen gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1159857 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1159857 Raadsbesluit