Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1220056

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1220056

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1220056
Onderwerp Vaststellen gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
Onderwerp Vaststellen gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 17-02-2014
Datum verzending 20-02-2014
Raad 25-02-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Gedragscodes zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen verplicht op grond van respectievelijk Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet. Het zijn de raad, de provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap die zowel voor de eigen leden als voor de bestuurders een gedragscode vaststellen. De thans geldende “Gedragscode integriteit raadsleden, wethouders en burgemeester” dateert van 16 februari 2010. De bestaande gedragscode is op een aantal punten aangescherpt en verduidelijkt.
Gepubliceerd 25-02-2014