Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1217936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1217936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1217936
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over aanvragen Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over aanvragen Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 149 - Huisvestingsverordening
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W. van den Engel, 078 770 4855
Datum verzending 27-02-2014
Agendacommissie 04-03-2014
Adviescommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 25-02-2014