Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1217936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1217936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1217936
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over aanvragen Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1292965 Nee Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening H.M. Hoogstad programma 10-06-2014
1201519 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte programma 23-01-2014