Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1217936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1217936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1217936
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over aanvragen Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 4 maart 2014 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze beantwoording op de voorraadlijst te plaatsen en te betrekken bij herziening van de huisvestingsverordening.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 februari 2014 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de Agendacommissie en te betrekken bij herziening van de huisvestingsverordening