Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1217925

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1217925

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1217925
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 Reglement van Orde inzake vuurwerkoverlast in de gemeente Dordrecht en de schadeposten die het afsteken van het vuurwerk heeft veroorzaakt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 Reglement van Orde inzake vuurwerkoverlast in de gemeente Dordrecht en de schadeposten die het afsteken van het vuurwerk heeft veroorzaakt
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Datum verzending 27-02-2014
Agendacommissie 04-03-2014
Adviescommissie 08-04-2014
Raad 22-04-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 25-02-2014