Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1217925

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1217925

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1217925
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 Reglement van Orde inzake vuurwerkoverlast in de gemeente Dordrecht en de schadeposten die het afsteken van het vuurwerk heeft veroorzaakt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1200794 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over vuurwerkoverlast en schadeposten door het afsteken van vuurwerk programma 16-01-2014