Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1217925

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1217925

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1217925
Onderwerp Beantwoording door het college vragen ex artikel 40 Reglement van Orde inzake vuurwerkoverlast in de gemeente Dordrecht en de schadeposten die het afsteken van het vuurwerk heeft veroorzaakt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De burgemeester doet de volgende drie toezeggingen: (1) Er zal bij de komende jaarwisseling, zo mogelijk, op meer plaatsen een luchtmeting worden uitgevoerd. (2) De burgemeester zal in een daarvoor geschikt breder bevolkingsonderzoek binnen Dordrecht vragen of er behoefte is aan beleidswijzigingen. (3) In het gemeentenieuws zal kort voor de jaarwisseling aan de inwoners kenbaar worden gemaakt waar zij met hun klachten over vuurwerkoverlast naar toe kunnen.  


Met deze toezeggingen adviseert de adviescommissie het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 4 maart 2014 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief door te verwijzen naar de adviescommissie Bestuur en Middelen om te spreken over mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, verkoop beperken, tijdzone voor afsteken beperken en best practices in andere gemeenten in het algemeen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 februari 2014 20:15
Besluit:

De raad besluit de beantwoording door het college vragen ex artikel 40 Reglement van Orde inzake vuurwerkoverlast op verzoek van de fractie GroenLinks door te geleiden naar de Agendacommissie.