Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1216968

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1216968

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1216968
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie JW Frisostraat
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie JW Frisostraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 11-02-2014
Gerelateerde zaak 1148906
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Trivire is een plan ontwikkeld voor sloop en nieuwbouw van woningen aan de JW Frisostraat. Als gevolg van paalrot zijn de huidige woningen slecht. De huurders zijn inmiddels uitgeplaatst. Deze vernieuwing maakt deel uit van een groter project in de directe omgeving, dat de komende jaren uitgevoerd zal worden. Het plan wijkt gering af van het geldende bestemmingsplan "Oud- en Nieuw Krispijn". We zijn inmiddels ver gevorderd met het opstellen van een geactualiseerd bestemmingsplan voor geheel Krispijn, maar door de benodigde doorlooptijd, kan daar met het plan voor de JW Frisostraat niet op worden gewacht. Het is de planning om met de uitvoering in de JW Frisostraat in de tweede helft van 2014 te starten. Gelet hierop is voor het plan JW Frisostraat een afzonderlijke herziening opgesteld. De herziening kan later weer worden opgenomen in het bestemmingsplan voor geheel Krispijn.
Gepubliceerd 25-02-2014