Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1216001

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1216001

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1216001
Onderwerp Fractie GroenLinks: notitie "Dordrecht een fietsveilige stad"
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Betrekken bij de bespreking in de middagraad van de fietsnota 'Dordt fietst verder!' op 27 mei 2014 .

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 februari 2014 20:15
Besluit:

De raad besluit de notitie voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de behandeling van de fietsnota 'Dordt fietst verder'.