Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 121579

Gemeente Dordrecht

Dossier - 121579

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 121579
Onderwerp Presentatie over het Activiteitenplan op basis van het Beleidskader Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 21-01-2009 15:18:09
   
Vergadering - Werk en scholing - dinsdag 10 februari 2009 21:30 - Adviescommissie
Besluit:
De heren T. van den Bergh, coördinator Samenwerkingsverband VO 40.2, en K. van de Knijff, projectleider voortijdig schoolverlaten van het Da Vinci College, lichten de volgende toegezonden documenten toe en beantwoorden daarover vragen van de commissieleden: 1. Zorgstructuur en ZorgAdviesTeam d.d. 4 maart 2008; 2. Jaarverslag 2007-2008 Permanente Commissie Leerlingzorg; 3. Vijfjarenplan 2009-2013 & Werkplan Zorg 2008-2009 = Tienpuntenplan d.d. 2 juli 2008;
4. Uitvoeringsnotitie GSB/VSV-projecten d.d. 3 februari 2009.