Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1208868

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1208868

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1208868
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie Allemaal Dordtenaren, Beleidskader Participatie Dordtse Migranten 2011-2014
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 30-01-2014 09:49:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie Allemaal Dordtenaren, Beleidskader Participatie Dordtse Migranten 2011-2014
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Yavuz, 770 4733
Datum B&W Besluit 28-01-2014
Gerelateerde zaak 1141268
Datum verzending 20-02-2014
Agendacommissie 04-03-2014 + 08-04-2014
Raad 13-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeenteraad heeft in juni 2011 het beleidskader 'Allemaal Dordtenaren, Beleidskader Participatie Dordtse Migranten 2011-2014' vastgesteld. Dit beleidskader volgt op een wijzigingsvoorstel van de visie op integratie van het college. In deze nieuwe visie ging het college uit van de aanpak van integratievraagstukken vanuit regulier beleid in plaats van een specifiek programma voor integratie. In het genoemde beleidskader is deze visie verder uitgewerkt. De gemeenteraad heeft inmiddels ook besloten om helemaal te stoppen met integratiebeleid, met uitzondering van wettelijke taken op het gebied van "coaching huisvesting vluchtelingen" en de uitvoering van de wet Antidisciminatievoorziening.
Gepubliceerd 30-01-2014