Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1204549

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1204549

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1204549
Onderwerp Beslissen conform bijgaande conceptbeschikking op bezwaar inzake bezwaarschrift mijnheer De Ridder en tekenen beschikking
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-01-2014 09:49:58
Onderwerp Beslissen conform bijgaande conceptbeschikking op bezwaar inzake bezwaarschrift mijnheer De Ridder en tekenen beschikking
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.R. Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 21-01-2014
Gerelateerde zaak 1138735
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Mijnheer De Ridder heeft bezwaar aangetekend tegen de door de gemeenteraad van Dordrecht vastgestelde Drank- en horecaverordening. Op een bezwaar tegen een besluit dient het bestuursorgaan, dat voornoemd besluit heeft genomen, te beslissen. Wij vragen u dan ook om het bezwaarschrift af te doen door conform bijgaande beslissing op bezwaar te beslissen. Een raadsvergadering is in principe openbaar en de stukken voor een dergelijke vergadering zijn dat ook. Het college heeft daarom op de beslissing op bezwaar(bob) geheimhouding opgelegd tot 3 dagen na verzending van de bob, omdat het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang dat mijnheer De Ridder als eerste kennis kan nemen van de beslissing op bezwaar. Wij vragen u deze geheimhouding in uw eerst volgende raadsvergadering te bekrachtigen.
Gepubliceerd 30-01-2014