Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1200438

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1200438

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1200438
Onderwerp Vaststellen invulling korting gemeentefonds
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2014 15:17:04
Onderwerp Vaststellen invulling korting gemeentefonds
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. van Esterik, 770 4141
Datum B&W Besluit 14-01-2014
Gerelateerde zaak 1130949
Agendacommissie 04-02-2014
Termijn agenda Het behandeladvies is: bespreken Presidium 13 februari
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Vanaf 2015 wordt vanuit het Rijk een "dualiseringskorting gemeenteraadsleden" opgelegd aan alle gemeenten. We stellen u voor de invulling van deze korting ter hand te nemen.
Gepubliceerd 18-02-2014