Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1199556

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1199556

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1199556
Onderwerp Vaststellen fietsnota 'Dordt fietst verder!'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2014 10:49:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie bespreekt de fietsnota 'Dordt fiets verder!' en de notitie 'Een fietsveilige stad' van GroenLinks. Beide stukken krijgen van verschillende fracties complimenten. Met name bij het ambtitieniveau van het beleidstuk en het inzicht in het verkeersonveilige knelpunten worden de nodige vraagtekens gezet. Technische vragen worden door de aanwezige ambtelijke ondersteuning beantwoord. De fracties PvdA, GroenLinks en CU/SGP zijn voornemens om het voorliggende besluit te amenderen. De adviescommissie adviseert het stuk derhalve als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 27 mei 2014. Naast de aangekondige amendenten zal de discussie zich richten op het verkrijgen van inzicht in de verschillende knelpunten, op de maatregelen (en budgetten) die nodig zijn om die knelpunten te verhelpen en op de koppeling die mogelijk gemaakt kan worden met de nieuwe Wegennota. De commissie heeft geen behoefte om voor die tijd de betrokken partijen in de stad door middel van een sprekersplein nogmaals te horen.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 januari 2014 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie (1 blok).