Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1199556

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1199556

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1199556
Onderwerp Vaststellen fietsnota 'Dordt fietst verder!'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2014 10:49:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Motie titel M 2 Motie Fietsambassadeur
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 24-06-2014
Aangenomen, 24-06-2014
Motietekst:
Verzoekt het college: Uiterlijk per 1 januari 2015 de wethouder verkeersveiligheid te benoemen tot ambassadeur fietsbeleid
M 2 Motie Fietsambassadeur.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 3 Motie Budget voor een fietsveilige stad
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 24-06-2014
Motietekst:
Draagt het college op: • Om in het derde kwartaal 2014 aan de raad te rapporteren welk budget nodig is om alle nu bekende fietsknelpunten op te lossen. • Mogelijk overblijvend budget verkeersknelpunt Groene Zoom in een nieuwe bestemmingsreserve "Dordrecht Fietsveilige Stad" te stoppen.
M 3 Motie Budget voor een fietsveilige stad.pdf
Stand van zaken: