Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1196380

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1196380

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1196380
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 27 maart 2014 15:00
Besluit:

De benoeming voor de plaatsvervangend voorzitter van de raad (als onderdeel van agendapunt 4) wordt tot na de presidiumvergadering opgeschort. De agenda wordt met genoemde wijziging vastgesteld.


Burgemeester Brok nodigt de commissieleden uit om in het midden van de zaal plaats te nemen.