Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 119092

Gemeente Dordrecht

Dossier - 119092

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 119092
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2009 00:00:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Lijst van ingekomen stukken gemeenteraad d.d. 27 januari 2009 Algemeen
Icoon voor documenttype Lijst ter inzage liggende documenten gemeenteraad d.d. 27 januari 2009 Algemeen
Icoon voor documenttype Agenda gemeenteraad d.d. 27 januari 2009 Algemeen