Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1188207

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1188207

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1188207
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2012 Welstands- en Monumentencommissie en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2012
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2012 Welstands- en Monumentencommissie en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2012
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AJ Valk, 770 3139
Datum B&W Besluit 19-11-2013
Gerelateerde zaak 1092502
Termijn agenda te betrekken bij definitieve beeldkwaliteitsplan Binnenstad
Adviescommissie 13-05-2014 + 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het jaarverslag 2012 van de Welstands- en Monumentencommissie en het jaarverslag uitvoering welstandstoezicht 2012 van het college van burgemeester en wethouders worden de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. Bij de Welstands- en Monumentencommissie gaat het hierbij om de toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand en het toetsen van monumentenaanvragen op hun aanpak tot behoud van het monument en de monumentwaarden. Bij het college om de manier waarop zij is omgegaan met de adviezen van de Welstands- en Monumentencommissie, de beoordeling van kleine bouwplannen en de vraag of zij aanschrijvingen heeft gedaan op grond van de zogenaamde excessenregeling.
Gepubliceerd 16-01-2014