Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187799

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187799

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187799
Onderwerp De Drechtsteden: informatiebrief over uitwerking programmering
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Enkele aanwezige commissieleden discussiëren over het stuk. Over bevoegdheden als economie en arbeidsmarktbeleid, milieus en duurzaamheid, jeugd en loddydossiers zoals externe veiligheid, Europese subsidies en water/spoor moet er wel aan bepaalde randvoorwaarden moet worden voldaan voordat besloten wordt tot regionale delegatie. Hierbij wordt dan gedacht aan het gezamenlijk inbrengen van middelen (budgettering), kwaliteit en zorgen dat de zaken goed worden geregeld. Voor wat betreft duurzaamheid zien enkele fracties mogelijkheden tot regionale coördinatie voor wat betreft die zaken die grensoverschrijdend zijn, maar willen wel voldoende ruimte hebben om lokaal duurzaamheidsbeleid te kunnen voeren en uitvoeren.


Het verslag van deze bespreking zal aan de Drechtsteden worden gestuurd.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei a.s.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 4 februari 2014 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief op de voorraadlijst te plaatsen zodat de nieuwe raad zich hierover uit kan spreken.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 28 januari 2014 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties D66 en BVD terug te verwijzen naar de agendacommissie voor 4 februari 2014.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 januari 2014 20:15
Besluit:

De raad besluit deze brief door te geleiden naar de Agendacommissie.