Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187470

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187470

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187470
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.A.E. van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 17-12-2013
Gerelateerde zaak 1121004
Datum verzending 30-01-2014
Agendacommissie 04-02-2014
Adviescommissie 13-05-2014 + 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In 2012 gaf u ons opdracht voor de uitwerking van de aanbevelingen van het Stadsberaad. Een van de aanbevelingen was het maken van een beeldkwaliteitplan voor de binnenstad. Hierbij ontvangt u het conceptplan. Wij hebben dit vrijgegeven voor advies en inspraak. Daarna wordt het definitieve beeldkwaliteitplan ter besluitvorming aan u voorgelegd. Het beeldkwaliteitplan is opgebouwd uit een historisch overzicht hoe de stad zich heeft ontwikkeld, gevolgd door een ontwikkelgeschiedenis per gebied, een visie op het omgaan met de binnenstad en tot slot algemene richtlijnen en richtlijnen per gebied voor de (her)inrichting van de openbare ruimte en (ver)bouwen.
Gepubliceerd 16-01-2014