Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187426

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187426

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187426
Onderwerp Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Onderwerp Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJAB van Hooydonk, 770 4720
Datum B&W Besluit 17-12-2013
Gerelateerde zaak 1121884
Datum verzending 16-01-2014
Agendacommissie 21-01-2014
Adviescommissie 21-01-2014 en 28-01-2014 (2 blokken)
Raad 04-02-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij dit raadsvoorstel treft u aan ter vaststelling het Beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht. In dit plan vindt u de uitwerking van het nieuwe stelsel van jeugdhulp in Dordrecht. Deze uitwerking is het resultaat van een intensief gezamenlijk proces van maatschappelijke partners als zorgaanbieders, onderwijs, cliƫnten en de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Gedurende dit proces heeft u op een aantal momenten kaders meegegeven, in de vorm van een visie, schaalkeuze en beleidsbrief sturing. Het ontwerp van het nieuwe jeugdstelsel dat is uitgewerkt in dit beleidsplan voldoet aan de eerder gestelde kaders. Het plan geeft richting aan het jeugdhulpbeleid 2015-2018. In het tweede kwartaal van 2014 leggen wij u uitgewerkte beleidskaders voor ter vaststelling. Deze kaders bestaan uit het beleidsrijke transitiearrangement en het inrichtingsplan voor de serviceorganisatie (mei 2014) en de verordening Jeugdhulp (juni 2014). Daarnaast informeren wij u over de aanvullende beleidsregels bij de verordening (juni 2014) en het uitvoeringsprogramma 2015 (laatste kwartaal 2014). Gelijktijdig met dit raadsvoorstel ontvangt u een afzonderlijk voorstel voor de inrichting van een serviceorganisatie voor de jeugdhulp. In het beleidsplan is de serviceorganisatie op hoofdlijnen geschetst. Besluitvorming hierover vindt plaats op basis van het afzonderlijke raadsvoorstel.
Gepubliceerd 16-01-2014