Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187426

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187426

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187426
Onderwerp Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Gegevens per gemeente Bijlage
Icoon voor documenttype Beleidsarm regionaal transitiearrangement ZHZ Bijlage
Icoon voor documenttype Risico inventarisatie Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1128504 Raadsbesluit