Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187419

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187419

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187419
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake Overeenkomst overname project Noordoevers-Transformatiezone en Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2013 08:57:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen uiten inzake Overeenkomst overname project Noordoevers-Transformatiezone en Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen uiten inzake overname project Noordoevers-Transformatiezone en Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding ten aanzien van de Overeenkomsten overname project Noordoevers en de Samenwerkingsovereenkomst Project Noordoevers, inclusief bijbehorende bijlagen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Geen wensen en/of bedenkingen te uiten tegen het aangaan van de Overeenkomst overname project Noordoevers en de Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen uiten inzake Overeenkomst overname project Noordoevers-Transformatiezone en Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1128497 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype NRD 13-172 20131125 Def. OVK overname project Noordoevers.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype NRD 13-186 Def. Samenwerkingsovereenkomst project Noordoevers.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Opheffen geheimhoudingen Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1128497 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen Raadsbesluit