Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187347

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187347

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187347
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang gemaakte investeringsafspraken in de samenwerkingsovereenkomst II met Havenbedrijf Rotterdam
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang gemaakte investeringsafspraken in de samenwerkingsovereenkomst II met Havenbedrijf Rotterdam
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.M. van Beers, 078 770 4891
Datum B&W Besluit 17-12-2013
Gerelateerde zaak 1122446
Datum verzending 30-01-2014
Agendacommissie 04-02-2014
Adviescommissie nvt
Raad 25-02-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 1 januari 2013 is de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam in zijn definitieve vorm van start gegaan. De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam verloopt goed. Het Havenbedrijf heeft haar Masterplan voor de Zeehaven Dordrecht verder uitgewerkt tot concrete plannen voor deelgebieden. In 2013 is een groot deel van de gemeentelijke investeringen, waar de raad 13 november 2012 een krediet voor heeft verstrekt, uitgevoerd of voorbereid voor uitvoering in 2014. De investeringen worden naar verwachting binnen het door de raad vastgestelde financiële kader uitgevoerd. In 2014 wordt zichtbaar doorgewerkt aan een gerevitaliseerd Zeehavengebied. Na één jaar kan met recht gesteld worden dat we op schema liggen om de doelstellingen van de havensamenwerking, en de WDO in bredere zin, te halen.
Gepubliceerd 16-01-2014