Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187342

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187342

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187342
Onderwerp Raadsinformatiebrief over regionale unit Promotie en Acquisitie
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 maart 2014 14:00
Besluit:

De verschillende fracties delen hun zorgen over het construct, de democratische legitimatie, de afwijking van de eerdere gang van zaken bijvoorbeeld met IBD en Belastingen, de marktwerking, de risco's voor Dordrecht en de financiële opbrengst van 6 miljoen euro in 2017 (hoe hard is die?). Uiteindelijk stemt de raad in met de 'Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten' en worden de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat de raad frequent wordt geïnformeerd over de business cases en de voortgang, risico's en opbrengst van de samenwerking.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 4 maart 2014 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de dossiers 1197245, 1187342, 1187319 en 1162392 in gezamenlijkheid te bespreken in de raad van 11 maart a.s.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 25 februari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk terug te verwijzen naar de agendacommissie voor 4 maart 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 4 februari 2014 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor één blok op 25 februari a.s. samen met de Lichte GR ( 1162392) en de brief over projectmanagement (1187319).

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 januari 2014 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie van GroenLinks door te geleiden naar de Agendacommissie.