Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1187328

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1187328

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1187328
Onderwerp Raadsinformatiebrief over concept bouwhistorische beleidskaart
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over concept bouwhistorische beleidskaart
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.A.E. van Nes, 078 770 4908
Datum B&W Besluit 17-12-2013
Gerelateerde zaak 1117918
Datum verzending 30-01-2014
Agendacommissie 04-03-2014
Adviescommissie 13-05-2014 + 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 17 december 2013 hebben wij ingestemd met het concept van de bouwhistorische beleidskaart voor de binnenstad van Dordrecht en om deze vrij te geven voor advies en inspraak. Na inspraak en advies wordt de kaart ter vaststelling aan u aangeboden. Onderdeel van dat voorstel zal zijn hoe de gemeente met de beleidskaart wil omgaan: wel of niet verplicht stellen van onderzoek, al dan niet op kosten van de eigenaar. De bouwhistorische beleidskaart is onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoedbeleid van de gemeente Dordrecht. Met deze kaart wordt invulling gegeven aan het rijksbeleid, dat erop is gericht dat gemeenten hun cultuurhistorisch erfgoedbeleid inzichtelijk maken en bij voorkeur verankeren in ruimtelijke ordeningsinstrumenten.
Gepubliceerd 16-01-2014