Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118653

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118653

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118653
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan Wijkgericht Werken
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2008 14:15:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan Wijkgericht Werken
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Vliet, Ineke van (C.M.T.)
Datum verzending 14-01-2009
Agendacommissie 20-01-2009
Adviescommissie n.v.t.
Raad 27-01-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Via deze raadsinformatiebrief licht het college u in over de uitwerking van het uitvoeringsplan Wijkgericht werken. Hierbij wordt ingezoomd op de twee projecten die wijkoverstijgend zijn waarvoor extra rijksmiddelen beschikbaar zijn. Het betreft hier de campagne 'Wijkwensen' en de experimenten 'Burgers aan Zet'. Voor de experimenten 'Burgers aan Zet' volgt een separaat voorstel. Daarnaast wordt ingegaan op de inzet van wijkbudgetten in Wielwijk en Crabbehof en nieuwe projecten in de Vogelbuurt in Oost en West.

Het college nodigt u op 30 januari a.s. uit om op verschillende locaties in de stad kennis te maken met een deel van de projecten uit het uitvoeringsplan.

 

Het Uitvoeringsplan Wijkgericht werken 2009 ligt voor u ter inzage bij de griffie en is als bijlage in het RIS opgenomen.

Gepubliceerd 19-12-2008