Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118636

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118636

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118636
Onderwerp Aanpassing masterplan Gezondheidspark
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2008 15:46:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 februari 2009 14:00
Besluit:
De raad stemt in met de aanpassingen ten aanzien van het stedenbouwkundige
Masterplan Gezondheidspark, stelt de herijking van de grondexploitatie van het Gezondheidspark vast en neemt kennis van de geactualiseerde risicoanalyse Gezondheidspark.