Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118627

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118627

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118627
Onderwerp Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit Burgemeester de Raadtsingel
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2008 15:00:07
Onderwerp Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit Burgemeester de Raadtsingel
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college wil met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening medewerking verlenen aan de realisatie van verschillende aanpassingen aan de stationsomgeving bij het busstation en bij de rotonde Burgemeester de Raadtsingel, Transvaalstraat en Toulonselaan. Gelet op het bepaalde in artikel 19, vierde lid, onder b jo. artikel 33, tweede lid, van de WRO kan dat alleen, als het voor het betreffende gebied geldende bestemmingsplan minder dan 10 jaar van kracht is, tenzij een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of de raad een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Het college vraagt u een voorbereidingsbesluit te willen nemen. Omdat de desbetreffende bouwaanvragen voor 1 juli 2008 zijn ingediend, is de ‘oude’ Wet op de ruimtelijke ordening nog van toepassing.

Gepubliceerd 18-11-2008