Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118626
Onderwerp Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit “kade Mallegat”
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2008 14:46:17
Onderwerp Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit “kade Mallegat”
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college wil met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening medewerking verlenen aan het bouwen een nieuwe kade in een deel van het Mallegat tussen de Wilhelminahaven en de Van Leeuwenhoekweg. Gelet op het bepaalde in artikel 19, vierde lid, onder b jo. artikel 33, tweede lid, van de WRO kan dat alleen als het voor het betreffende gebied geldende bestemmingsplan minder dan 10 jaar van kracht is, tenzij een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of de raad een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Zoals uit het raadsvoorstel blijkt, is het geldende bestemmingsplan (‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak’) ouder dan 10 jaar. Het college vraagt u een voorbereidingsbesluit te willen nemen. Omdat de desbetreffende bouwaanvragen voor 1 juli 2008 zijn ingediend, is de ‘oude’ Wet op de ruimtelijke ordening nog van toepassing.

Gepubliceerd 18-11-2008