Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118612

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118612

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118612
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Jongerenmonitor 2007
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2008 15:48:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Jongerenmonitor 2007
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Elke vier jaar verschijnt er een jongerenmonitor, waarin ontwikkelingen en trends worden geschetst op het beleidsterrein jeugd en jongeren in brede zin. Zojuist is de Jongerenmonitor 2007 verschenen. In de bijbehorende raadsinformatiebrief geeft het college u een overzicht van positieve en negatieve ontwikkelingen en een beschrijving van de meest opvallende uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast maakt het college melding van een zestal beleidsaanbevelingen, dat het naar aanleiding van de jongerenmonitor op de diverse betrokken domeinen heeft geformuleerd. U wordt in de gelegenheid gesteld over de inhoud van de jongerenmonitor en de raadsinformatiebrief, en in het bijzonder over de beleidsaanbevelingen van het college, uw opvattingen kenbaar te maken. Bijgaand ontvangt u alleen de raadsinformatiebrief. De Jongerenmonitor 2007 zelf is u vorige week al toegezonden bij de uitnodiging voor de themabijeenkomst jeugd op 6 november 2008 en is daarnaast als gekleurde versie op het RIS geplaatst. De monitor komt op 6 november oriƫnterend aan de orde

Gepubliceerd 03-11-2008