Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118610

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118610

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118610
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake jongerenparticipatie
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2008 14:50:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake jongerenparticipatie
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Toelichting:

De raadsinformatiebrief spreekt voor zichzelf. Deze brief is alvast als achtergrondinformatie ter kennisname verspreid onder raads- en commissieleden bij het programma van de thema-avond jeugd op 6 november a.s..

Gepubliceerd 03-11-2008