Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118594

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118594

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118594
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Samen de buurt mooier maken
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2008 15:13:11
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Samen de buurt mooier maken
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
In Open Voorraad Nee
Toelichting

.670 Raadsinformatiebrief inzake Samen de buurt mooier maken (SBH/2008/4073)
Zie vergaderpunt oude RIS

Bijgaande raadsinformatiebrief gaat over het in 2007 door het college ingevoerde beleid
“Samen de buurt mooier maken”. De brief geeft te uwer informatie een overzicht van de
voorgeschiedenis, de tot op dit moment uitgevoerde activiteiten, de tussentijdse
resultaten en de ambities van het college voor de komende tijd.

Gepubliceerd 03-12-2008