Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118586

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118586

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118586
Onderwerp Raadsinformatie samenstelling beroeps- en bezwaarcommissie
Aanspreekpunt J.G.A. Paans
Ingekomen/gepubliceerd 07-10-2008 10:35:09
Onderwerp Raadsinformatie samenstelling beroeps- en bezwaarcommissie
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 115 - Commissie beroep- en bezwaarschriften
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt J.G.A. Paans
Aanspreekpunt telefoon 8286
Aanspreekpunt e-mail jga.paans@dordrecht.nl
Agendacommissie 14-10-2008
Adviescommissie 16-12-2008
Raad 06-01-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bij de behandeling van het Jaarverslag 2007 in de adviescommissie op 10 juni jl. en de raad op 17 juni jl.
is namens de fractie van B.V.DORDT de samenstelling en werkwijze van de commissie voor de beroep-
en bijzondere bezwaarschriften aan de orde gesteld. De burgemeester heeft bij beide gelegenheden
aangekondigd dat daarnaar onderzoek is gedaan en dat de uitkomsten daarvan naar de raad zullen
worden gestuurd.

 

Met deze raadsinformatiebrief wordt deze toezegging ingelost. Bij de raadsinformatiebrief,
die voor zichzelf spreekt, treft u het onderzoeksrapport als bijlage aan.

 

Gepubliceerd 07-10-2008