Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118575

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118575

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118575
Onderwerp Raadsinformatiebrief over extra investeringslijst leefbaarheid + veiligheid
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 20-10-2008 11:29:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over extra investeringslijst leefbaarheid + veiligheid
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Agendacommissie 23-09-2008
Adviescommissie 30-09-2008
Raad 07-10-2008
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Als het gaat om de leefomgeving wil het college met uw instemming (zie het Meerjarenbeleids-programma) in de lopende raadsperiode € 10 miljoen extra investeren in leefbaarheid en veiligheid. U moet daarbij in het kader van het onderhoud van de openbare ruimte denken aan aanpassingen voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen, wijkverkeersplannen en onderhoud van bestaande (verzakte) straten en wegen. Het college geeft u doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief een stand van zaken met betrekking tot de financiën, de voortgang en de afhandeling van de diverse uitvoeringsprojecten.Agendacommissie 23 september 2008: De AC besluit, op verzoek van de fracties van CDA en ECO-Dordt, dezeraadsinformatiebrief op 30 september 2008 als kort bespreekpunt te betrekken bij de raadsinformatiebrief over Actieplan "Gewoon Doen" (grosnummer 630) en de raadsinformatiebrief over motie schadeverhaal (grosnummer 614). Daarbij is de vraag aan de orde of de beschikbare middelen worden ingezet als extra kwaliteitsimpuls voor de bestrating van winkelcentra zoals Bieshof.

Dordtse Kamers 30 september 2008: Betrokken bij de behandeling van grosnummer 630. Aandachtspunt is het kwaliteitsniveau van de bestrating bij winkelcentrum de Bieshof, maar ook dat bij de overige winkelcentra. Wethouder Lagendijk die zijn zieke collega van den Oever vervangt is bij de behandeling van dit onderwerp in een andere programmakamer nodig. Daarom beantwoordt de directeur Sector Stadsbeheer vragen van commissieleden in dit verband. Hij zegt toe de planning voor wat betreft winkelcentrum de Bieshof naar de commissieleden te sturen, waarna de commissieleden zullen afwegen of er toch nog meer moet gebeuren.Gemeenteraad 7 oktober 2008: De raad neemt de raadsinformatiebrief over de extra investeringslijst voor kennisgeving aan.


Gepubliceerd 20-10-2008