Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118573

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118573

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118573
Onderwerp Benoemen Ternatestraat en vaststellen stratenbeloop Reeland
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2008 13:16:01
Onderwerp Benoemen Ternatestraat en vaststellen stratenbeloop Reeland
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De naamgeving van straten en het (anders) vaststellen van het stratenbeloop is een bevoegdheid van de raad.
Het college stelt u bijgaand voor aan de in het nieuwbouwproject “Lanen van Oranje” te realiseren nieuwe straat
de naam “Ternatestraat” te geven en tegelijkertijd om administratief-technische redenen de straatgrenzen van
Reeland opnieuw vast te stellen. De twee bijbehorende, omvangrijke en gekleurde situatietekeningen kunt u op
het RIS raadplegen.

Gepubliceerd 15-09-2008